basque digital innovation HUB logo
Itzuli bilaketara

IZENA

Tenperatura altuan, materialen konformazio, tratamendu eta portaera-unitatea

AZALPENA

Unitateak beroko materialak konformatzeko prozesuak optimizatzearekin eta mugako zerbitzu-baldintzetan portaera hobetzearekin lotutako beharrei erantzuten die.
Unitatearen gaitasun nagusien artean honako hauek nabarmentzen dira: altzairuen eta beste material metaliko batzuen prozesamendu termomekanikoa eta konformazio-sekuentzien definizioa, konposizio kimikoaren eta ekoizpen-lerroaren ezaugarrien arabera. Mikroegitura-kontrola. Akatsak ezabatzea. Amaierako propietate mekanikoak optimizatzea. Tratamendu termikoak. Prozesu- eta material-ereduak (komertzialak eta propioak). Materialen arteko elkarrekintza: difusio bidezko lotura, soldadura, material disimilarrak. Zerbitzuko portaera: isurpen geldoarekiko erresistentzia (creep), oxidazioa, neke termomekanikoa, degradazio- eta hutsegite-mekanismoak. "Ad-hoc" saiakuntzak garatzea.

EKIPO ETA OSAGAI GARRANTZITSUENAK

Dilatometroa Bähr DIL850A/D +

Tenplaketa- eta deformazio-dilatometroa: espantsio termikoko koefizienteak zehaztea, fase-transformazioak, CCT/TTT diagramak, konpresio axisimetrikoko saiakuntzak deformazioen eta deformazio-abiaduren tarte zabal batean, tentsioen erlaxazioa, tratamendu termikoak. Indukzio bidezko beroketa, eta hozte-abiaduren tarte handia (He bidezko tenplaketa).

DSC/TG-DTA/TG-SETARAM SETSYS Evolution 16-18 +

Analisi Termiko Diferentzialerako (DTA), Ekorketa Kalorimetria Diferentzialerako (DSC) eta Termograbimetriarako (TGA) ekipoa. 1500 ºC-ra arteko erabilera-tenperaturak atmosfera inerte eta oxidatzailean (DSC/TG), eta 1750 ºC-raino atmosfera erreduktorean (DTA/TG).

Laser Flash LFA-457/2/g microflash NETZSCH +

Difusibitate termikoa eta bero espezifikoa neurtzeko ekipoa laser pultsuaren teknikarekin, eroankortasun ertainetik altura bitarteko materialetan, giro tenperatura eta 1000 ° C bitarteko tenperatura-tartean, atmosfera-mota desberdinetan. Neurri horien bidez, askotariko materialen eroankortasun termikoa lor daiteke (metalak, zeramikoak, polimeroak, konpositeak, material trinko eta porotsuak …).

Prozesu termomekanikoak simulatzeko ekipoa. Konpresio lauko saiakuntzak egiteko makina serbohidraulikoa. +

Neurrira diseinatutako sekuentzia termomekanikoen simulagailua, oso moldakorra deformazio-baldintzei eta deformazio-iraganaldien kopuruari dagokienez (iraganaldiko deformazioa, iraganaldiko tenperatura, karga aplikatzeko norabidea …). Tratamendu termikoak egiteko indukzio eta erresistentzi-labeez, eta hainbat hozte-sistemaz hornitua (hozketa zuzena, hozte kontrolatua …)

Thermal Technology labea grafitozko berogailuarekin +

Thermal Technology labea grafitozko berogailuarekin grafitizazio-/sinterizazio-tratamenduetarako: 2700 ° C-ra arte mantentze luzeetan eta 2900 ° C-ra arte, unean-unean.

AKTIBOAK ESKAINTZEN DITUEN ZERBITZUAK

services book icon
591

Beroko konformazio-prozesuak eta tratamendu termikoak. Fabrikazio-ibilbide berriak.

services book icon
604

Difusio bidezko soldadura egoera solidoan. Lotura bimetalikoak eta osagaien ekoizpena. Material disimilarrak.

services book icon
605

Materialen portaera, muturreko zerbitzu-baldintzetan/harsh. Degradazio eta hutsegite-mekanismoak

AKTIBOA KUDEATZEN DUEN ERAKUNDEA

CEIT

,

Harremanetarako pertsona:

Amaia Iza Mendia

imprimir

Eska iezaguzu 4.0 proposamen bat

Erlazionatutako beste aktibo batzuk

Eskatu zure proposamena

Hobeto ezagutu nahi zaitugu. Erantzun galdera batzuk eta zure 4.0 bitartekariak 4.0
konponbideak txertatzeko proposamen onena aurkeztuko dizu.

  • OrdenNecesidades 
    numera del 1 al 3 siendo el 1 tu mayor prioridad
  • Hidden
  • SPRI-Enpresa-garapenerako Euskal Agentziak, datuen tratamenduaren arduraduna izanik, zure datu pertsonalak jasotzen ditu gure laguntza-programa eta zerbitzuekin lotutako zerbitzuak eskaintzeko. Harekin harremanetan jartzeko, idatzi lopd@spri.eushelbidera. Tratamendu horren helburuei eta zilegitasunari buruzko informazio gehiago izateko eta dagozkizun eskubideen xehetasunak jakiteko, helbide honetara jo dezakezu: www.spri.eus/politicaprivacidad