Bilaketa
Itzuli bilaketara
IZENA

Tenperatura altuan, materialen konformazio, tratamendu eta portaera-unitatea

AZALPENA

Unitateak beroko materialak konformatzeko prozesuak optimizatzearekin eta mugako zerbitzu-baldintzetan portaera hobetzearekin lotutako beharrei erantzuten die.
Unitatearen gaitasun nagusien artean honako hauek nabarmentzen dira: altzairuen eta beste material metaliko batzuen prozesamendu termomekanikoa eta konformazio-sekuentzien definizioa, konposizio kimikoaren eta ekoizpen-lerroaren ezaugarrien arabera. Mikroegitura-kontrola. Akatsak ezabatzea. Amaierako propietate mekanikoak optimizatzea. Tratamendu termikoak. Prozesu- eta material-ereduak (komertzialak eta propioak). Materialen arteko elkarrekintza: difusio bidezko lotura, soldadura, material disimilarrak. Zerbitzuko portaera: isurpen geldoarekiko erresistentzia (creep), oxidazioa, neke termomekanikoa, degradazio- eta hutsegite-mekanismoak. "Ad-hoc" saiakuntzak garatzea.

EKIPO ETA OSAGAI GARRANTZITSUENAK

Tenplaketa- eta deformazio-dilatometroa: espantsio termikoko koefizienteak zehaztea, fase-transformazioak, CCT/TTT diagramak, konpresio axisimetrikoko saiakuntzak deformazioen eta deformazio-abiaduren tarte zabal batean, tentsioen erlaxazioa, tratamendu termikoak. Indukzio bidezko beroketa, eta hozte-abiaduren tarte handia (He bidezko tenplaketa).

Analisi Termiko Diferentzialerako (DTA), Ekorketa Kalorimetria Diferentzialerako (DSC) eta Termograbimetriarako (TGA) ekipoa. 1500 ºC-ra arteko erabilera-tenperaturak atmosfera inerte eta oxidatzailean (DSC/TG), eta 1750 ºC-raino atmosfera erreduktorean (DTA/TG).

Difusibitate termikoa eta bero espezifikoa neurtzeko ekipoa laser pultsuaren teknikarekin, eroankortasun ertainetik altura bitarteko materialetan, giro tenperatura eta 1000 ° C bitarteko tenperatura-tartean, atmosfera-mota desberdinetan. Neurri horien bidez, askotariko materialen eroankortasun termikoa lor daiteke (metalak, zeramikoak, polimeroak, konpositeak, material trinko eta porotsuak …).

Neurrira diseinatutako sekuentzia termomekanikoen simulagailua, oso moldakorra deformazio-baldintzei eta deformazio-iraganaldien kopuruari dagokienez (iraganaldiko deformazioa, iraganaldiko tenperatura, karga aplikatzeko norabidea …). Tratamendu termikoak egiteko indukzio eta erresistentzi-labeez, eta hainbat hozte-sistemaz hornitua (hozketa zuzena, hozte kontrolatua …)

Thermal Technology labea grafitozko berogailuarekin grafitizazio-/sinterizazio-tratamenduetarako: 2700 ° C-ra arte mantentze luzeetan eta 2900 ° C-ra arte, unean-unean.

AKTIBOAK ESKAINTZEN DITUEN ZERBITZUAK

services book icon
591

Beroko konformazio-prozesuak eta tratamendu termikoak. Fabrikazio-ibilbide berriak.

services book icon
604

Difusio bidezko soldadura egoera solidoan. Lotura bimetalikoak eta osagaien ekoizpena. Material disimilarrak.

services book icon
605

Materialen portaera, muturreko zerbitzu-baldintzetan/harsh. Degradazio eta hutsegite-mekanismoak

AKTIBOA KUDEATZEN DUEN ERAKUNDEA

CEIT

Harremanetarako pertsona: Amaia Iza Mendia

Erlazionatutako beste aktibo batzuk

Hitz egiguzu zure beharraz

Utziguzu zu hobeto ezagutzen. Zure enpresaren produkzio-sistemaren eraginkortasuna hobetuko duten teknologia adimendunak eta material aurreratuak inplementatu nahi badituzu balio erantsi handiagoko soluzioak eskaintzeko, bete formulario hau.

Scroll To Top